Twinbox R's Maid Marian

"Ritza" mor till X-kullen

sta3,5
Född 2011-07-28
HD:B KNÄ:UA
GF MH med 1 på skott
Excellent på specialutställning
Ägare: Lena Adolfsson

Ritza tränas i spår, sök och lydnad. Hon är en tik med stor leklust och nyfikenhet. Hon är snabbstartad och ligger högt i motivation för arbete, där hon har riktigt bra koncentration. Hon är samarbetsvillig och en relativt mjuk tik.

3,5-snett-fram

sta-11-man

Stamtavla

SE50876/2011
Twinbox R's Maid Marian
S22121/2009
KORAD LPI
Teamwork Unikum
LOI03/66920
INT UCH IPOI IT CH
Crom Dei Centurioni
LOI091978
Master Dei Centurioni
LOI00/127770
Clio Dei Centurioni
S56810/2005
KORAD
Teamwork Samantha
VDHDBZB211286
INT UCH SCHHII VDH CH VPGIII
Balu Vom Hause Romeo
S47358/98
KORAD SE UCH TJH
Engelaiz Abrakadabra At Teamwork
S38303/2009
KORAD
Twinbox Miss Charlotte
S30495/2006
DK UCH IPO/BHPI IPOI IPOII IPOIII KORAD SE UCH
Hausse Utah
S16650/2003
KORAD
Theo Du Val d'europe
S20950/2003
Hausse P-Sawa
S56309/2004
KORAD
Twinbox Hermione Granger
S33305/99
KORAD
Swedbox Baron
S29605/2001
KORAD
Twinbox Elviry Duck