För att boxern (eller vilken hund som helst) ska kunna fungera som brukshund måste den ha stor arbetslust och föremålsintresse. Jag ser gärna att de ligger högt både i näringsdrift och lek och kamplust, det blir så mycket enklare då.
Andra viktiga egenskaper är; tillgänglighet-social, samarbetsvillig, nyfikenhet, gripande, koncentration, uthållighet, självständigt och samtidigt följsam. Att hunden är modig och har bra avreaktioner är också viktigt så klart.

Här är mentalbeskrivning - MH och korning utmärkta verktyg för oss uppfödare att arbeta med.

Några bilder från Twinbox Fagis korning som slutade på 551 p. Jag kunde önska bättre samarbete och bett, men en riktigt kul hund att se på banan!
Tyson, som han kallas är först och främst en familjemedlem. Han lever ett aktivt liv, träna personspår, viltspår, drag och nu även personsök. En hund som funkar till allt!

korning

Lek och kamplust

trumg

Sociala gubben

overall

Överraskning-nyfikenhet

sladen

Släden

Texten nedan är klippt från rasstandarden som finns i sin helhet i vänstermenyn tillsammans med SvBs kompendium RAS (rasspecifika avelsstrategier),brukshunden, samt information om mentalbeskrivning-MH.

"Boxern skall vara en medelstor, korthårig, kraftfull hund med kvadratisk kropp och kraftig benstomme. Muskulaturen skall vara torr, mycket väl utvecklad och framträdande på ett välmodellerat sätt. Rörelserna skall vara livliga, kraftfulla och eleganta. Boxern skall varken förefalla klumpig eller tung, ej heller luftig eller lätt
F Bam-bam staKORAD SE UCH LP 2 Twinbox Sweet BamBam

Kroppslängd / mankhöjd: kroppens kontur skall vara kvadratisk, dvs en vågrät linje över ryggen skall tillsammans med lodräta linjer genom skulderbladsleden respektive sittbensknölen bilda en kvadrat. Bröstdjup / mankhöjd: bröstkorgen skall nå ner till armbågarna. Bröstkorgens djup skall vara hälften av mankhöjden.

Boxern skall vara mentalt stabil, självmedveten, lugn och ha jämnt sinnelag. Boxerns temperament och karaktär är av allra största vikt. Dess tillgivenhet och trofasthet mot sin förare och hela familjen liksom dess vaksamhet och oförskräckta mod som försvarare är sedan gammalt berömd. Den är beskedlig i familjen men avvaktande mot främlingar, glad och vänlig i lek men oförskräckt när det är allvar. Boxern är lätt att dressera p g a sin samarbetsvilja, käckhet och sitt mod, sin naturliga skärpa och sitt luktsinne.

Genom sin anspråkslöshet och renlighet är boxern lika trevlig och uppskattad som sällskapshund, som den är som skydds- och tjänstehund. Boxern är varken falsk eller bakslug utan hederlig till sin karaktär."

Mentalbeskrivning - MH, ger ägare och mig som uppfödare en beskrivning av hur hunden reagerar på diverse situationer. I ett protokollet antecknas vad hunden gör på en intensitetsskala, dvs om den inte gör något alls kommer krysset i ruta ett och om den reagerar snabbt/mycket hamnar det i ruta fem. Det är alltså en beskrivning av vad hunden gör under banans gång och inget är rätt eller fel, men så klart mer eller mindre önskvärt. Hunden får känd mentalstatus med godkänt skott (1-3) eller ej godkänt skott (4-5). Resultatet användas som information i avelsarbetet och för ägaren som förhoppningsvis lär känna sin hund bättre. MH krävs för att få tävla i bruksgrenarna och även på föräldradjur för att få registrera valpar hos Svenska Kennelklubben.

De allra flesta hundar jag fött upp har deltagit på MH och så vill jag att det ska fortsätta vara. Det är mycket viktigt för mig!

Bilder från MH finns här.

I dagsläget kostar det 600:- att beskriva sin hund. Anmäler gör man via SBK-tävling efter att jag meddelat datum och plats för kullens MH.

 • Hunden beskrivs i följande moment:
 • Kontakt - hälsning/samarbete/hantering
 • Lek - leklust/gripande/dragkamp
 • Jakt - förföljande/gripande
 • Aktivitet - hundens förmåga att anpassa sig i en passiv situation
 • Avståndslek - intresse/hot-aggresivitet/nyfikenhet/leklust/samarbete
 • Överraskning - rädsla/hot-aggresivitet/nyfikenhet/kvarstående rädsla/ kvarstående intresse
 • Ljudkänslighet - rädsla/nyfikenhet/kvarstående rädsla/kvarstående intresse
 • Spöken - hot-aggresivitet/kontroll/rädsla/nyfikenhet/kontakt
 • Lek - leklust/gripande
 • Skott - skottfasthet